Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 1466  Direct contact opnemen

Is uw aanvraag voor bijzondere bijstand door de gemeente afgewezen? Schakel de hulp in van een advocaat van het Nationaal Loket, die u bijstaat met advies en het voeren van een bezwaarprocedure.

Bezwaar bij afwijzing bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering voor noodzakelijke kosten, die u vanwege uw minimuminkomen en onvoldoende vermogen niet kunt betalen. Deze extra kosten moeten nodig en aantoonbaar onvoorzien zijn, of door bijzondere of dringende omstandigheden zijn ontstaan. Bijzondere bijstand is het vangnet als de vergoeding van de kosten niet op een andere manier kan worden verkregen. Als uw aanvraag voor bijzondere bijstand geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, neem dan contact op met het Nationaal Loket, zodat zonodig bezwaar kan worden ingediend. 

Bijzondere bijstand voor noodzakelijke, onvoorziene uitgaven

Bijzondere bijstand heeft op vele zaken betrekking. Het kan gaan om een bijdrage aan een schoolreis of een contributie voor een sportclub of bibliotheek, de vervanging van een wasmachine of koelkast, een schoolcomputer voor uw kind, inrichtingskosten, verhuiskosten, dubbele huur, extra energiekosten, bewassingskosten, etc. Als u het oneens bent met een afwijzing voor bijzondere bijstand, kan een advocaat van het Nationaal Loket binnen zes weken na de gemeentelijke beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Bezwaarprocedure bijzondere bijstand met gesubsidieerde rechtshulp

Bijzondere bijstand geldt voor een specifieke kostenpost die u niet kunt betalen en verschilt daarmee van de normale bijstand, een vaste, maandelijkse uitkering om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag voor bijzondere bijstand, adviseren wij u om met behulp van een advocaat van het Nationaal Loket bezwaar in te dienen. Uw belangen worden in de meeste gevallen vrijwel kosteloos verdedigd. Bij een minimuminkomen en gering vermogen heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en betaalt u slechts een geringe eigen bijdrage naar inkomen en vermogen voor de bezwaarprocedure aangaande de afwijzing bijzondere bijstand.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of