Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 1466  Direct contact opnemen

Bent u het oneens met een afwijzing, stopzetting, verlaging of terugvordering van uw bijstandsuitkering? Neem direct contact op met een advocaat van het Nationaal Loket die namens u bezwaar kan indienen. 

Gericht bezwaar bij een negatief uitkeringsbesluit

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij de gemeente of via de website werk.nl van het UWV. De gemeente neemt uiteindelijk een beslissing over uw aanvraag. Als uw aanvraag om een bijstandsuitkering wordt afgewezen, kunt u bezwaar aantekenen. Advocaten van het Nationaal Loket zijn gespecialiseerd in de sociale zekerheid en kunnen namens u bezwaar indienen met als doel om de bijstandsuitkering alsnog toegewezen te krijgen. Ook als uw uitkering is beëindigd, er op uw uitkering inhoudingen plaatsvinden, de uitkering wordt teruggevorderd, of een boete of maatregel wordt opgelegd, adviseren wij u om direct contact op te nemen met Nationaal Loket zodat u juridisch wordt bijgestaan. 

Binnen zes weken bezwaar maken

De gemeente kan om verschillende redenen uw bijstandsuitkering afwijzen, verlagen, beëindigen of terugvorderen. Bijvoorbeeld bij vermeende inkomsten of vermogen, als u afspraken niet nakomt, bij schending van de inlichtingenverplichtingen of als bij huisbezoek of onderzoek van de sociale recherche overtredingen van de Participatiewet/WWB zijn geconstateerd. Als u meent dat u onrecht is aangedaan, moet er snel worden gehandeld. Een advocaat van het Nationaal Loket dient binnen zes weken na de gemeentelijke beschikking bezwaar aan te tekenen. Een bezwaarprocedure kan leiden tot herziening of intrekking van het besluit over uw bijstandsuitkering.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij probleem bijstandsuitkering

Een bezwaarprocedure bij problemen met een bijstandsuitkering kan soms lang duren. Een advocaat van het Nationaal Loket kan gelijktijdig met het bezwaar een spoedprocedure voeren bij de rechtbank, waarbij via een voorlopige voorziening wordt gevraagd, waarin hij of zij namens u verzoekt om in afwachting van de beslissing op bezwaar de uitkering voort te zetten. De juridische strijd om uw bijstandsuitkering kost u weinig. U komt meestal in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U bent dan slechts een geringe eigen bijdrage naar inkomen of vermogen verschuldigd.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of